Od kdaj je v Zavodnjah cerkev, ne vemo natančno, prvič pa se omenja leta 1480. Vizitacijski zapisnik iz leta 1545 govori o novi cerkvi v Zavodnjah. V šoštanjskem urbarju je zapisano, da je bilo v cerkvi sedem maš letno. Vizitacijski zapisnik ljubljanskega škofa Finalda Scarlichija pove, da je imela leta 1631 cerkev sv. Petra tri oltarje in samo dve mali okni. Ko je bila leta 1787 ustanovljena samostojna duhovnija, ki je dobila svojega duhovnika, so začeli razmišljati o gradnji nove cerkve. Leta 1810 so porušili dotedanjo cerkev in v treh letih zgradili novo. Razen zvonika, ki je bil leta 1875 povišan, je zunanji videz cerkve takšen kot ob posvetitvi leta 1834.

Pogled v notranjost svetišča nam razkrije, da je cerkev bogato dekorativnoin figuralno poslikana od tal do stropa. Poslikava je delo Jakoba in Antona Brolla iz leta 1895. stranska oltarja Matere Božje in sv. Valentina sta bila postavljena leta 1858, glavni oltar sv. Petra pa je iz leta 1859. Orgle je izdelal Martin Cajhen leta 1862. Umetniške vrednosti je slika sv. Valentina, delo Andreja Štravsa, iz začetka 18. stoletja. V zakristiji je lepa intarzijska omara iz leta 1790. V zvoniku so trije zvonovi. Zunanjost cerkve je lepo obnovljena.

Zavodnje so status župnije dobile leta 1891, od leta 1985 pa tvori Zavodnje z Belimi Vodami in Šoštanjem, združeno župnijo.

Delite prispevek s prijatelji!