Cerkev sv. Andreja v Andražu nad Polzelo

Nekoč slikovita cerkvica, ki se prvič omenja v listini iz leta 1229, je danes mogočna farna cerkev, od koder je slikovit pogled na celotno območje Andraža nad Polzelo. Nastanek te cerkvice je povezan tako s polzelskimi posestniki kot celjskimi grofi. Friderik I. je upravljal gornjegrajski samostan, ki je imel posestva tudi pri sv. Andreju in Dobriču. Cerkev sv. Andreja je bila sprva le večja kapela, zgrajena v romanskem slogu. Od nje danes ni več nikakršnih ostankov ali vidnih znamenj. V drugi polovici 15. stoletja so to kapelo prezidali in jo dogradili v gotskem stilu. Še danes so vidni ostanki iz te dobe, od katerih je najzanimivejši gotski kamniti portal, ki je imel dva grba, na desni je bil malteški križ, na levi pa grb celjskih grofov s tremi zvezdami. To znamenje kaže, da so imeli nad cerkvijo patronat celjski grofje in komendatorji s Polzele. Od leta 1545 se omenja kot podružnica polzelske župnije. Sedanja cerkev obsega prezbiterij, ladjo in dve stranski kapeli, ki dajeta obliko križa. Večjo obnovo je doživela v drugi polovici 19. stoletja, ko so namestili nove oltarje: glavnega, dva večja in dva manjša stranska oltarja. Postavili so tudi nove cerkvene klopi in postaje križevega pota.