Otroški pevski zbor v naši župniji deluje pod vodstvom gospe Neli Zidar Kos.

V otroški pevski zbor so vabljeni vsi otroci in mladi, ki radi pojejo, se radi smejijo in s petjem delijo srečo drugim.

Pevski zbor ima vaje ob petkih ob 15.00 uri, v veroučni učilnici pod župnijsko cerkvijo.

Pevski zbor redno poje pri sveti maši vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 10.30 uri. Seveda pa sodelujejo tudi pri drugih dogodkih kot so: miklavževanje, koledniki…

Prijazno vabimo, da se pridružite.

Več informacij lahko dobite na telefoniki številki 051/242-314 (ga. Neli Zidar Kos)