»Da se bova ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja…« Obljubo, ki si jo zakonci izrečemo pred Bogom na poročni dan, je treba vzeti zares in se za to vsak dan znova truditi. V zakonski skupini Šoštanj smo zbrani pari, ki želimo ohranjati naše zakone sveže in trdne ter si na  poti do tega cilja med seboj pomagati in se podpirati.

Zbiramo se enkrat mesečno. Naša srečanja so sestavljena iz dveh delov. V prvem delu preberemo vnaprej dogovorjen odlomek iz Svetega pisma, o katerem smo cel mesec doma razmišljali. Nato si  med sabo podelimo misli, kako posameznemu paru Bog preko tega odlomka govori. Naša razmišljanja dopolni še duhovnik, ki nam odlomek osvetli tudi v teološki luči. V drugem delu nadaljujemo s pogovorom, vsak mesec na drugo izbrano zakonsko temo. Podelimo si izkušnje in poglede na določeno področje zakonskega življenja, za sklep pa prisluhnemo, kaj o tem meni še naš duhovni vodja. Večer sklenemo s kratko molitvijo in blagoslovom ter  dogovorom za temo in termin naslednjega srečanja. Dobivamo se po naših domovih, vse, kar si osebnega med sabo zaupamo, pa ostane med nami.

Skupina deluje po principu »Najina pot«, redno beremo glasilo tega gibanja, vsaj enkrat  letno pa se poskušamo pari udeležiti duhovnih vaj za zakonce. Radi se družimo tudi izven naših srečanj, gojimo tople prijateljske vezi še z ostalimi člani naših družin in dejavno pomagamo v župniji. Če je kaj, kar  v današnjem svetu najbolje prispeva k kvalitetnim odnosom v zakonu, je to prav gotova zakonska skupina!

Kontakt: jozica.plesnik@guest.arnes.si