Letošnji birmanci in birmanke so se v četrtek, 18. 4. 2024, pred sveto mašo v župnijski cerkvi srečali z birmovalcem Tadejem Linasijem in s Celjskim škofom Maksimiljanom. Obema so predstavili svoje doživljanje verouka skozi devetletno šolanje. Po predstavitvi, pa sta jim, tako škof kot birmovalec, podala nekaj nasvetov, misli in vzpodbud za njihovo življenje po birmi, ko bodo postali odrasli in “polnoletni” kristjani. Skupaj so obhajali tudi sveto maši, ki jo je vodil g. škof.

Na nedeljo dobrega pastirja, 21. 4. 2024, pa je  63 birmancev združene župnije Šoštanj, Bele Vode, Zavodnje prejelo zakrament svete birme po rokah stolnega župnika Tadeja Linasija.

Delite prispevek s prijatelji!