Poenoten logotip župnij želi izražati našo povezanost. Vsi kristjani smo globoko povezani v Jezusu Kristusu.

 

 

Razlaga in simbolika logotipa: 

On nas je vse poklical in s svetim krstom smo vsi postali njegovi učenci. Vsi smo izbrani, da odgovorimo na klic Jezusa Kristusa, ki nas vabi k sebi, nas vzgaja, uči, hrani in pošilja v svet. 

Riba je starokrščanski simbol. V antičnem grškem jeziku so za ribo uporabljali besedo IHTIS. Kristjani so iz črk te besede naredili vzklik: Jezus Kristus, Božji Sin, Odrešenik. Riba predstavlja torej temelj naše vere, vere v Jezusa Kristusa, Odrešenika človeštva. On nam daje po veri novo življenje, zato je riba obarvana. Riba spominja na sv. Andreja, zavetnika župnije Andraž nad Polzelo. Bil je ribič iz Galileje, Jezus pa ga je izbral za svojega učenca. 

Žena spominja na sv. Marjeto, zavetnico župnije Polzela. Bila je žena globoke vere, ki ji je predstavljala trden temelj v življenju. Riba, ki je simobl vere, je zato njena “hrbtenica”. Žena je zazrta v križ, saj v boju proti hudemu niti ona, niti mi, ne zmagujemo v lastni moči, ampak v moči križanega in od mrtvih vstalega Gospoda Jezusa Kristusa.

Bog je začetek in konec. On v vsakem človeku začne svoje delo odešenje s tem, ko nam po veri in krstu da novo življenje v Jezusu Kristusu. On bo delo odrešenja nekoč tudi dopolnil in naredil “piko”.

Kristjani smo izbrani in poklicani, da bi živeli v tem svetu novo življenje v Jezusu Kristusu. Polni smo njegovega Duha, ki nam ga daje. Vse ribe so po zunanji obliki enake po barvi pa se razlikujejo, kar pomeni, da smo kristjani še vedno del tega sveta in živimo v njem skupaj z vsemi drugimi, a nas napolnjuje nova vsebina. Obarvane ribe plavajo v nasprotno smer. Vera je v spreobrnjenju, v nenehnem obračanju stran od zla in to velikokrat pomeni tudi biti drugačen, plavati proti toku.

Logotip je ustvarjen tako, da njegova krožna oblika ostaja odprta. Nezaključen krog želi biti znamenje odprtosti naše skupnosti, ki ni sama sebi namen. Želimo, da bi naša krščanska skupnost nudila sprejetost in bratsko ljubezen vsakemu, ki si želi skupaj z nami stopati po poti vere.