Srčika vsake župnije je molitev. V župniji Šoštanj smo molitvena skupina, ki v molitvi pred Boga polagamo prošnje in zahvale za našo župnijsko skupnost. Poseben poudarek pa dajemo molitvi za nove duhovne poklice.

Začetki molitvene skupine v župniji Šoštanj segajo v leto 2000. Takrat je bila molitvena skupina številnejša. Pridružili so se nam molivci in molivke iz župnije Mozirje in Velenje. Sedaj smo že nekaj let molitvena skupina samo iz občestva župnije Šoštanj. Tri molivke so nas žal že zapustile in odšle v večnost. Sedaj molitvena skupina šteje 10 članov. Naš duhovni vodja pa je Gospod dekan Jože Pribožič.

Naša srečanja so vsak četrtek eno uro pred večerno sveto mašo. Iz srca smo hvaležne Gospodu dekanu, ko izpostavi Najsvetejše in se nam pridruži pri molitveni uri. Kadar katera manjka, nas Gospod dekan spodbuja z besedami: »Ne boj se, mala čreda…« Naše srečanje pred Najsvetejšim se začne z pesmijo. Sledi kratka tišina. V tihi molitvi Jezusu izročamo vse svoje vsakdanje skrbi in težave, da so naša srca neobtežena in pripravljena na Njegovo delovanje. Jezus nam pravi: «Prosite in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo odprlo…«(Mt7,7). Te Jezusove beseda v naši skupini dobro razumemo. Iskreno molimo in prosimo za nove duhovne poklice. Vsak prvi četrtek se daruje sveta maša za nove duhovne poklice. Vsak drugi četrtek v mesecu, pa se po večerni sv. maši družimo z Gospodom dekanom in nam razlaga Sveto pismo. Udeležujemo se tudi škofijskega in dekanijskega srečanja k molitvi za nove duhovne poklice.

Člani molitvene skupine župnije Šoštan, bomo veseli vsakega člana ali članice, ki bi se nam pridružil. Saj pravi Jezus: »Resnično povem vam: «Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 18,20).

Delite prispevek s prijatelji!