Kaj je sveto pismo in kako je sestavljeno?

Sveto pismo je od Boga navdihnjena knjiga, ki so jo skozi tisočletja zapisovali resnični ljudje: preroki, kralji, pesniki, pisatelji, zgodovinarji, filozofi… Prav zaradi velike pestrosti avtorjev in zgodovinskih obdobij v katerem so nastajala posamezna besedila, Sveto pismo pozna veliko različnih literarnih vrst v katerih so zapisana posamezna besedila: zgodovinske knjige, preroška literatura, pesnitve, potopisi…

Vsa besedila v Svetem pismu delimo v dva velika sklopa: Staro in Novo zavezo.
Stara zaveza obsega vsa besedila, ki so nastajala do Jezusovega rojstva in šteje 45 svetopisemskih knjig. Nova zaveza pa obsega besedila, ki so nastala po Jezusovem rojstvu in v času prve Cerkve ter obsega 27 knjig.

Je Sveto pismo človeško ali Božje delo?

Besedila Svetega pisma je res zapisala človeška roka, a resnični avtor besedila ni človek. Avtor je Bog. On je dajal navdih piscem in vodil njihovo misel, da so zapisali njegovo, Božjo besedo. Kako je to mogoče? Podobno kot je mogoče, da trdimo, da je nek arhitekt, ki si je zamislil določeno stavbo, narisal načrt in bdel nad njeno gradnjo, resnični avtor te stavbe, čeprav sam gotovo ni fizično postavil vseh opek, tramov in sten. Tako je tudi Bog uporabil človeka in njegove sposobnosti, da je uresničil svoj načrt in se je preko človeka lahko razodela njegova modrost.

Sveto pismo je več kot priročnik kako živeti

Pomembno je zavedanje resnice, da kristjani Sveto pismo berem z vero, da je ta knjiga več kot samo skupek pravil in navodil. Po Božji besedi deluje Sveti Duh, ki nam omogoča spoznavati resnico, nas vodi, spremlja, opogumlja in daje moč, da v tej resnici tudi živimo. Kristjan torej ne bere Svetega pisma samo zato, da se nekaj nauči, ampak zato, da po tej besedi vstopi v odnos z Besedo – Bogom.

Kolikokrat in kako brati Sveto pismo?

Kristjan naj bi bral Sveto pismo vsak dan. Vsak dan naj bi okusil Boga tudi preko njegove besede. Mnogi ljudje rečejo, da Sveto pismo berejo, a ga ne razumejo. Priporočamo, da Sveto pismo berete z drugimi, znotraj kakšne skupine ljudi, morda biblične skupine. Pametno je, da Sveto pismo beremo po kakšnem ključu, ali bralnem načrtu, in ne kar od začetka do konca. Vsekakor je dobro imeti tudi pri branju Svetega pisma oporo, sopotništvo, duhovno pomoč.

Sveto pismo na spletu

Prav je, da ima vsak kristjan svoje Sveto pismo. Seveda pa je zelo praktično, da ga lahko v celoti najdeš tudi na spletu.

Spletno sveto pismo te čaka na spodnji povezavi: