VSEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE DAROVE, S KATERIMI LAHKO CERKEV DELUJE IN OZNANJA EVANGELIJ.
TAKO ZA FINANČNE KOT TUDI MATERIALNE V OBLIKI HRANE ALI DRUGIH DAROV.

BOG POVRNI!

Dar za sveto mašo

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Dar za sveto mašo
IBAN: SI56 0400 1004 7546 188
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Polzela, Trg sv. Marjete 1, 3313 Polzela

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Polzela

Darovi za župnijo

Darove za župnijo, ki se nabirajo ob nedeljskih nabirkah v cerkvi ali jih ljudje posebej darujejo ob raznih priložnostih. Ta sredstva se porabijo za:
– pastoralno delovanje župnije (honorarji za sodelavce, oprema in vzdrževanje prostorov za pastoralo, financiranje pastoralnih programov, …)
– vzdrževanje stavb in sredstev, ki jih potrebuje župnija za delovanje
– plačevanje rednih računov (ogrevanje, elektrika, komunala, …)
– sredstva za bivanje duhovnika

Župnija Polzela

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0400 1004 7546 188
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Polzela, Trg sv. Marjete 1, 3313 Polzela

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Polzela

Župnija sv. Andraž nad Polzelo

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0400 1004 7460 537
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija sv. Andraž nad Polzelo, Andraž nad Polzelo 153, 3313 Polzela

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Andraž nad Polzelo

Darovi za Karitas

Darovi za Karitas in drugo dobrodelno delovanje župnije

Župnijska Karitas Polzela

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0483 5000 2915 004
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas Polzela, Trg sv. Marjete 1, 3313 Polzela

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnijska Karitas Polzela

Župnijska Karitas sv. Andraž nad Polzelo

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0400 0027 6302 695
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas sv. Andraž nad Polzelo, Andraž nad Polzelo 153, 3313 Polzela

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnijska Karitas Andraž nad Polzelo

Drugi darovi

Darovi za škofijo ali Cerkev po svetu (ti darovi se darujejo ob nekaterih posebnih nabirkah):

  • kvaterne nedelje
  • solidarnostna in namenska nabirka
  • nabirka za misijone, Karitas, MIVA, božji grob, …

Darovi za duhovnike (župnik, kaplan, duhovni pomočnik …):-

  • dar za sveto mašo
  • dar ob pogrebu
  • prostovoljni darovi ob prejemu zakramentov in drugi prostovoljni darovi za duhovnika in materialni darovi (hrana, …)
    (to je edini vir dohodkov oz. plača duhovnika) – nedeljska nabirka v cerkvi ni namenjena duhovniku, ampak so to sredstva župnije. Po cerkvenem pravu morajo biti cerkvena sredstva (finance župnije) in sredstva duhovnika strogo ločena.