Celodnevno češčenje v cerkvi sv. Mihaela bo, v petek, 29.septembra 2023.

Pred nami je god svetega Mihaela, zavetnika naše župnije in kot vsako leto, bo tudi letos na ta dan v župnijski cerkvi češčenje Sv. Rešnjega Telesa.  V okviru misijonskega leta bo češčenje potekalo ves dan, neprekinjeno od jutranje do večerne sv. maše.

Kristus nam je zagotovil: Z vami bom vse dni do konca sveta. Res ostaja z nami: po svoji Besedi in skrivnostno navzoč v posvečenem kruhu – sveti hostiji. Iz teh dveh živih vrelcev se napaja naša vera in naše krščansko življenje. Pa je res tako? Verujem, da je v posvečenem kruhu prisoten Kristus, živi Bog, vsemogočni Stvarnik sveta?

Na dan češčenja bo ves dan čakal nate, name. Želi, da mu odpreva srce, ga prosiva, se mu zahvaliva. Vabi naju, da si v hrupu vsakdanjika vzameva uro časa, vstopiva v cerkev in se v tišini srca srečava z Njim. Poslušal naju bo, potolažil, pomiril  in blagoslovil.

Na ta dan bodo svete maše ob 7h, 10h in večerna ob 19h, s slovesnim zaključkom češčenja.

 

Molim Te ponižno, skriti Bog nebes,

ki v podobi kruha tajno bivaš res.

Glej, srce ti svoje čisto izročim,

saj pri misli nate v Te se ves vtopim.

Delite prispevek s prijatelji!